Informasjon til:
Medlemmer av menigheten og andre interesserte

LIVETS GANG

Under følger informasjon fra menigheten/lederskapet vedr. begivenhetene barnevelsignelse, Tentro-avslutning, dåp, bryllup og begravelse. Dette er merkedager i menneskers liv hvor vi som menighet gjerne bidrar med det vi kan, for de som måtte ønske det.

Barnevelsignelse
"Jesus sa: La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til...Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem." Mark. 10, 14 og 16.
Liksom Jesus velsignet barna, ønsker også vi å legge våre hender på dem og be for dem. Barnevelsignelse kan finne sted i et hvilket som helst møte i menigheten, gjerne søndag formiddag.

Tentro-avslutning (frikirkelig konfirmasjon)
"Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel." Ordspr. 22, 6. Vi ser også på dette som en viktig oppgave for menigheten. Undervisningen foregår i forskjellige samlinger gjennom gjeldende skoleår, og avsluttes med høytidsmøte i mai/juni. Kjersti Davidsen ved DFEF Betel Harestua har ansvaret på Hadeland.

Dåp
I 1. Pet. 2, 21 kan vi lese at Kristus "...etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor." Jesus lot seg selv døpe av Johannes før han startet sin virksomhet. I Mark. 16, 16 står det at "...den som tror og blir døpt, skal bli frelst...". Den som tror, skal altså la seg døpe til Jesu navn. Etter at man er frelst og døpt, er det naturlig at man tillegges menigheten (blir medlem). Dåp kan finne sted i alle menighetens møter.

Bryllup
"Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød." 1. Mos. 2, 24. Utfra Guds Ord kan vi lese at den som har funnet sin livsledsager, skal gifte seg med ham / henne. Det er Gud som binder mannen og kvinnen sammen. "Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille." Matt. 19, 6.
Vi bistår gjerne også ved slike festdager.

Begravelse
Ikke-medlemmer av Den Norske Kirke som ønsker å ha begravelse i kirken, må betale for leie av kirken, organist, kirketjener og evt. prest. Dersom medlemmer av Salem Jaren ønsker en slik begravelsesseremoni, vil vi som pinsemenighet dekke disse utgiftene. Men det er også mulighet for at seremonien kan finne sted i vårt lokale. En fra menighetens lederskap kan forrette, dersom det er ønskelig, enten seremonien finner sted i en kirke, på Salem eller et annet sted.

GENERELT
Alle disse høytidsanledninger kan altså finne sted i menighetens lokale, mens bryllup og begravelse også kan holdes i kirker og lignende. Selskap / minnesamvær i etterkant kan også finne sted på Salem, men det er selvsagt litt mer arbeidskrevende å kombinere med avholdt seremoni samme sted i forkant.
Uansett, vi håper denne informasjonen er nyttig. Den er ikke fullkommen, men gir en første liten pekepinn på hva vi kan bidra med. Ta kontakt når anledningen er der, så vil vi bidra med det vi kan.

For menigheten
Erland Ekeberg