hpf-logo

hpFelles møtehelg i pinsefellesskapet på Hadeland

Første helgen i februar hadde de tre pinsemenighetene på Hadeland sammen med Fjordtun Evangeliesenter et felles arrangement. Vi fikk besøk av ikke ukjente HP Martinsen. Første møtet var på Betel Jevnaker. Salen var fullpakket og det måtte settes ut ekstra stoler. 50-60 personer var møtt opp for å delta i møtet.
HP talte om viktigheten av å ta til seg av Guds Ord. Det er sannheten om som forteller oss hvem vi er og hva vi har fått. Vi må kjenne innholdet i vår tro for å vite hva det er vi skal tro på. Dersom vi ikke fyller oss med Ordet, vil det være umulig å leve i tro. HP snakket også om at det ikke er vi som skal stekke oss opp mot himmelen for å hente noe ned, men at vi skal ta imot det som kommer ned fra Guds rike. Dette er hva som skjer når vi blir frelst. Himmelens rike kommer ned og flytter inn i oss. Etter talen kom mange frem til forbønn og ble berørt av Den Hellige Ånd. En mann overga sitt liv til Jesus og ble frelst.
Lørdag kveld var det duket for sangmøte på Salem Jaren også her med fullt hus. Semnos var med og bidro til en flott kveld med sine sanger både før og etter talen. HP var hovedtaler denne kvelden og han talte om å bli født ovenfra. Det var en utfordrende tale som handlet om å leve utfra de forutsetningene vi har fått ovenfra. HP utfordret oss på å ikke være opptatt av det menneskelige, men la det synke fra hodet og ned i hjertet. Rom 8:12-17 vi er ikke lenger skyldige overfor kjøttet å leve etter det, men vi skal leve utfra ånden. Vi har fått kraft til å leve et nytt liv basert på vår nye natur. HP oppfordret til å ta et oppgjør med alt som hindrer oss i å leve dette livet. Her var det ingenting som ikke ble konfrontert med religiøsitet, lunkenhet og manglende kunnskap om vårt testamente (Guds Ord). Etter talen sang Semnos en sang og det ble som vanlig på Salem Jaren servert en fantastisk bevertning. HP samtalte og ba for mange mennesker etter møtet.
Søndag kveld var det nok en gang fullt hus. Denne gangen var det Evangeliekirken Filadelfia Grua som hadde besøk av HP. Søndagens budskap handlet om at vi kan leve i fred og ikke trenger å ligg under for frykten. Det finnes ingen frykt i Gud og Gud gir oss ikke frykt. Frykten kommer fra djevelen og vi trenger å sparke den ut. Djevelen vil henge opp bilder i vårt sinn som skaper frykt. Det vi trenger å gjøre er å henge opp nye bilder som er på linje med Guds ord. Dette vil stoppe frykten i våre liv forteller HP. Videre snakker han om at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Dette er noe helt annet enn menneskelig kjærlighet som gjør sjalu, misunnelig og anklagende. Den holder fast på det onde. Denne kjærligheten er sanselig. Men Guds kjærlighet er ren. Den driver frykten ut. Videre holder HP opp at tilgivelse er viktig for å bli fri. Holder vi fast på bitterhet stenger vi denne kjærligheten ute. Guds natur i oss vil hjelpe oss i dette. Derfor må vi velge å tilgi så vil Den Hellige Ånd hjelpe oss.
Dette har vært en flott helg med kraftfull og god forkynnelse hvor mange mennesker har møtt Gud. Mye har skjedd og mange har søkt frem til forbønn, mens andre har drukket inn Guds kraft mens Ordet ble forkynt.
Spesielt fint var det denne gangen at også Betel Jevnaker var med på arrangementet. Fulle hus i alle møtene uansett hvor de var. Dette gir tro og håp for fremtiden. Vi må stå sammen for Guds rikes fremgang på Hadeland.
Vi ønsker HP velkommen tilbake.

 

Bli med og bidra!
Har du:
-Vitnesbyrd eller aktuelt stoff du ønsker å dele?
-Idèer om forbedring/utvikling av siden?

jon
Send til:
webredaktør, John Lehre
Tlf: 920 73 139
Mail: john.lehre@hebb.no
Postadresse: Fjordtun Evangeliesenter, Fjordlinna 962,
2750 Gran
 
 
hpf-icon Hadeland pinsefelleskkap består av tre kommuner, Jevnaker, Lunner og Gran. Pinsebevegelsen har en menighet i hver kommune i tillegg til Evangeliesenterets avdeling Fjordtun.
Les mer  blank

Send oss en melding:

Logg inn nettredaktører